Tájékoztatás Avar és Kerti hulladék szabadban való égetéséről

2021. január 1. napjával hatályát vesztette a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §. (4) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezés, amely korábban lehetőséget adott az önkormányzatok képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására. 

2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL A KÖZSÉG BELTERÜLETÉN A ZÖLDTERÜLETEK GONDOZÁSA ÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS SORÁN KELETKEZŐ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK, ZÖLDHULLADÉK SZABADTÉRI ÉGETÉSE TILOS.

A zöldhulladék rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról magáningatlanok esetében a szolgáltató 2024. április 12. – 2024. november 22. napjáig kétheti rendszerességgel gondoskodik.

Tájékoztatás a zöldhulladékról többlet elszállításáról

Hulladéknaptár Sajópálfala 2024

Megszakítás