Közös Hivatal

Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal

Rövid név: SVAMOSPH
KRID azonosító: 
701106983
Székhely
: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
Tel: 46/597-221 Email: onkormanyzat@sajovamos.hu web:sajovamos.hu

Jegyző: Molnárné Cseh Mária
E-mail:jegyzo@sajovamos.hu 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Szerda: 9.00-12.00, 13.00-15.00

ÜGYINTÉZŐI FELADATKÖRÖK

Kovács Istvánné
– személyi anyagok naprakész kezelése (munkaszerződés, kinevezés, felmentés, megszüntetés)
– közigadat rendszeren belüli adatszolgáltatás, vagyonnyilatkozatok kezelése
– méhészekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
– képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése
– titkársági feladatok ellátása
– hagyatéki ügyek
– szociális igazgatás
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Hizsnyik Tünde 
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal könyvelése
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal könyvelése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda könyvelése
– Sajóvámosi állóeszköz kezelés
– Sajópálfala Község Önkormányzat pénztár kezelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat pénztár kezelése
– Sajópálfala Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde pénztár kezelése
– Sajópálfala ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– költségvetés, beszámoló, mérleg, analitikus nyilvántartás
– Cafetéria kezelés

Gyöngyösi Eszter
– Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi Önkormányzati Hivatal pénztár kezelés
– Sajóvámosi ÁFA könyvelés, bevallás, jelentések elkészítése
– Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda pénztár kezelés
– Sajópálfala Község Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat könyvelése
– Sajópálfala Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde könyvelése
– Sajópálfala állóeszköz kezelés

Körtvélyesi Gyuláné
– önkormányzati költségvetés, beszámoló készítése
– kincstári ügyintézés
– munkaügyi központtal, történő megállapodások
– banki utalások, szállító költségvetések kiegyenlítése
– pályázati elszámolások
– szerződések, megállapodások kezelése, pénzügyi rendezése
– pénzügyi csoport koordinálása
– Sajóvámosi KGR adatszolgáltatás
– Sajópálfala KGR adatszolgáltatás

Bencskóné Ferenczi Beáta
– adóügyi ügyintézés (építmény, iparűzési, gépjármű, kommunális, talajterhelési)
– adóhátralék behajtása
– végrehajtási eljárások
– anyakönyvi igazgatás
– ebnyilvántartás

Papanitz Lajos
– üzletek működési engedélyének kiadása
– ingatlankataszter
– vasúti igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés
– karbantartási csoport vezetése
– helyszíni szemle
– anyagbeszerzés
– településüzemeltetésnél való közreműködés
– munkavédelmi feladatok
– közfoglalkoztatottak koordinálás

Lévai Tamás
– honlapszerkesztés: Sajóvámos, Sajópálfala

Bacsáné Tóth Mária
– hagyaték
– testületi munka
– termőföldes kifüggesztés
– szociális igazgatás
– közfoglalkoztatási ügyek
– méhészekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
– képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének vezetése