Népszámlálás 2022: Felhívás jelentkezés számlálóbiztosnak

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország
területén népszámlálást tart.


A népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepük van az adatfelvételt végrehajtó
számlálóbiztosoknak. A számlálóbiztosoknak 2022. október 17. és november 20. között kell az
adatgyűjtést elvégezni. Feladatuk: a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, az
adatfelvétel lebonyolítása, címpontosítás, új címek felvétele. Az adatfelvétel tableten történik,
amelyet biztosítunk a számlálóbiztosok részére.


A számlálóbiztos személyével kapcsolatos elvárások:
• saját informatikai eszköz (pl.: PC, laptop, tablet) interneteléréssel,
• e-mail-cím és mobiltelefonos elérhetőség,
• 18. életév betöltése,
• legalább középfokú végzettség
A számlálóbiztos főbb feladatai:
• otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és
elektronikus vizsga elvégzése
• az adatfelvétel kezdete előtt az összeíráshoz szükséges a KSH által biztosított elektronikai
eszköz (tablet) és tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó
nyomtatványok és segédanyagok átvétele
• a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új
címek felvétele, kapcsolatfelvétel az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által
előírt módon való kitöltése
• folyamatos ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása a
menedzser alkalmazásban
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval, rendszeres beszámoló a terepen
tapasztaltakról
• megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak
• az adatfelvétel befejezését követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet) és
tartozékai, számlálóbiztosi igazolvány, címjegyzék, egyéb nyomtatvány, illetve papír alapú
jegyzet leadása


A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata.
Elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően tett sikeres
vizsga után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására.
Vállalja a számlálóbiztosi munkával járó napi folyamatos munkavégzést és a jelentős fizikai,
szellemi igénybevételt, rugalmas időbeosztással és állandó elérhetőséggel rendelkezik.

SZÁMLÁLÓBIZTOS CSAK NAGYKORÚ, CSELEKVŐKÉPES SZEMÉLY LEHET!
Amennyiben úgy érzi, hogy számlálóbiztosként szívesen részt venne a népszámlálási munkában, a
feltételeknek megfelel és vállalja a vizsga letételét, kérjük, hogy a kitöltött és aláírt jelentkezési
lapot a Polgármesteri Hivatalban (3712 Sajóvámos Munkácsy utca 2.) az alábbi időpontokban:
hétfő-csütörtök: 8.00-16.00., pénteken: 8.00-13.30 óra között személyesen adja le.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19.

Megszakítás