Álláslehetőség: Titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal
titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3712 Sajóvámos, Munkácsy utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 27. pontja szerinti hatósági feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés a képviselő-testületi/ polgármesteri /jegyzői titkársági adminisztrációs feladatok ellátásában. A képviselő-testületi , bizottsági ülések előkészítésében, az előterjesztések kiküldésében.A beérkező, kimenő iratok iktatása, postázása ASP rendszerben.Pályázatok kezelése, pályázat írókkal való kapcsolat tartás. Irattári feladatok ellátása (selejtezés, levéltározás) Személyi anyagok kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Gyakorlott szintű Levelező rendszerek 
 •       Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       ASP ügyiratkezelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       precíz, önálló munkavégzés,
 •       magas szintű kommunikációs készség,
 •       ügyfélközpontúság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       iskolai bizonyítvány
 •       erkölcsi bizonyítvány
 •       önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Cseh Mária jegyző nyújt, a 06-46-597-221-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3712 Sajóvámos, Munkácsy utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Svo/2416/2020. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

és

 •       Elektronikus úton Váradi Lajos polgármester részére a titkarsag@sajovamos.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt a polgármester egyetértésével.A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Sajóvámos község honlapja – 2020. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az állás 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajovamos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás