Álláslehetőség óvodapedagógus munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SAJÓPÁLFALAI VACKOR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjára épülő helyi pedagógiai program alapján, óvodapedagógusi munkakör feladatainak ellátása.

A kinevezés határozott időre, 2024. szeptember 01. napjától 2025. augusztus 31. napjáig szól, a későbbiekben határozatlanná válhat.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési


Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes
munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Sajópálfala


Álláshirdető szervezet bemutatása: Az óvoda teljes körűen felújított, 2 csoportos. Minden
csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő értelmi
képességet fejlesztő játékok, szerepjátékok eszközei, vizuális nevelés eszközei. A pedagógiai
munkánk fő feladata a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú fejlesztése és a személyiség
kibontakoztatása mellett a szocializáció, illetve az egészséges életmódra nevelés, életkori
sajátosságaikat figyelembe véve a különböző tevékenységi formákban.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja: -Postai úton a Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde címére (3714 Sajópálfala, Szabadság utca 26.) Elektronikus úton Farkas Éva
igazgató részére az ovisok150@freemail.hu e-mail címre.

Személyesen: 3714 Sajópálfala, Szabadság utca 26./Időpont egyeztetés Farkas Éva igazgatóval a 06 70/388-9214-es telefonszámon.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 69151
Intézményi iktatószám: SPO/403/2024.

 • Erkölcsi bizonyítvány
  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
  Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus
  Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0
  Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Fejlődés igénye, üteme (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
  nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
  eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.21. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján
választjuk ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. A pályázókat írásban értesítjük az
eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.23. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.sajopalfala.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.15.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 69151
Intézményi iktatószám: SPO/403/2024.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos

Megszakítás