Álláslehetőség Jegyző munkahely betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§(3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Főbb tevékenységi körök: vezeti az közös önkormányzati hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatokat. A jogállásra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  jogi, önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Sajóvámos

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja Sajóvámos és Sajópálfala településeken az önkormányzati és hatósági hivatali ügyeket, támogatja az önkormányzatok munkáját, a szervezési teendőkhöz asszisztenciát nyújt.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A próbaidő időtartama 3 hónap. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók. Az álláshirdetéssel kapcsolatban felvilágosítást Váradi Lajos polgármester nyújt a +36 30 865 8811 telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton a Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal címére (3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.) A pályázat az onkormanyzat@sajovamos.hu e-mail címre is benyújtható.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, igazgatásszervező

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, közigazgatás-szervező

 8. PhD/DLA, doktori fokozat , Jog, jogász

 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Üzleti ismeretek, ügyitel és jog, tovább nem bontható, közigazgatási menedzser

 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Üzleti ismeretek, ügyitel és jog, tovább nem bontható, közigazgatási szakértő

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  2

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  1

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 szakmai elkötelezettség

 felhasználói szintű MS Office

 pontos, precíz munkavégzés

 anyakönyvi szakvizsga megléte

 kiváló együttműködési képesség

 Önkormányzati ASP ismerete, Önkormányzati LOCLEX rendszer ismerete, TFIK rendszer ismerete, közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 Együttműködés (alap)

 Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)

 Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)

 Személyes példamutatás (vezetői)

 Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 vezetői program

 végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.01.04. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A Gesztor település polgármestere dönt a foglalkoztatott személyéről egyetértésben a település önkormányzat polgármesterével, fenntartva a jogukat arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.01.05. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Sajóvámos és Sajópálfala önkormányzat honlapjain

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.08.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás