Álláslehetőség intézményvezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SAJÓPÁLFALAI VACKOR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1.- 2028. július 31-ig szól. A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységi körbe tartozó irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatok ellátása, az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése. A fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása. A többcélú intézmény feladata az óvodai és bölcsődei ellátás biztosítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Sajópálfala

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Sajópálfala Község Önkormányzata. Munkavégzés helye: Sajópálfala, Szabadság utca 26.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra , Kjt valamint a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadó. Postai úton, a pályázatnak a Sajópálfala Község Önkormányzata címére 3714 Sajópálfala, Szabadság utca 26. történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Óvodavezető. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Fekete Zoltán polgármester ad a +36 70 455 52 66 telefonszámon.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

 adatkezelési nyilatkozat

 A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.07.03. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Sajópálfala önkormányzat honlapjain

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.06.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás